Obowiązkowe OC dla Biur Rachunkowych

Szeroki wybór ubezpieczycieli
Wybierz ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb
Obowiązkowe Ubezpieczenie dla Biur Rachunkowych obejmuje swoim zakresem Odpowiedzialność Cywilną związaną z działalnością i posiadanym mieniem.

 

Praktyka ubezpieczeniowa łączy obecnie dwa rodzaje odpowiedzialności:

  • z popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę w twoim lokalu w wyniku poślizgnięcia się na mokrej posadzce, lub
  • z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. usługa wykonywana przez twoją firmę wywołała szkodę klientowi.

Praktyczne potrzeby przedsiębiorcy mogą być obszerniejsze i zakres ich może dotyczyć np. szkód jakich doznał pracownik z winy pracodawcy (OC pracodawcy), szkód spowodowanych wprowadzonym na rynek wadliwym produktem (OC za produkt), czy wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie itd. Zakres pojemności ochrony wynikającej z posiadania polisy OC ogólnej można regulować odpowiednio do zdefiniowanych potrzeb poprzez klauzule dodatkowe. Dobranie odpowiednich do potrzeb klauzul stanowi o elastyczności tego ubezpieczenia.

OC przedsiębiorstwa (zwana również potocznie OC ogólną) nie należy mylić z OC w związku z wykonywaniem zawodu (OC zawodowa).

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór ubezpieczycieli oferujących OC dla Biur Rachunkowych zarówno w wariancie obowiązkowym jak i w wariantach dodatkowych. Poniżej możesz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi poszczególnych ofert ubezpieczenia obowiązkowego. 

Jeśli chcesz uzyskać najlepszą cenowo i najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i dobierze najlepszą możliwą ofertę dostępną obecnie na rynku. Korzystając z formularza możesz jednocześnie przesłać do nas komplet dokumentów potrzebnych do zawarcia polisy.

Kalkulator OC dla Biur Rachunkowych

Rodzaj ubezpieczenia Suma gwarancyjna
Ubezpieczenie obowiązkowe
Dobrowolne: Nadwyżkowe (dla biur prowadzących księgi rachunkowe)
Dobrowolne: Doradztwo podatkowe
Dobrowolne: Kadry i Płace
Szkodowość:
Ilość bezszkodowych lat:
Liczba szkód w ostatnich 12-tu miesiącach:
Korekta z tytułu przychodów:
Przychód osiągnięty w ostatnim roku (w PLN):

Składka na polisie obowiązkowej (PLN):
Składka na polisie dobrowolnej (PLN):
Składka łączna (PLN):

Nazwa Firmy:
NIP Firmy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail (wymagane):

Wyślij wypełniony wniosek

Możesz przesłać do nas wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Pobierz wszystkie dokumenty dotyczące wybranego ubezpieczyciela, wydrukuj je, wypełnij, podpisz, zeskanuj i wyślij korzystając z poniższego formularza. Nie zapomnij podpisać i załączyć wszystkich dokumentów, włącznie z Warunkami Ubezpieczenia oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO).